Blog

01 jan 2022 . 10 min read

Teambuilding: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Teambuilding is een proces om sterkere banden tussen de leden van een groep te creëren, door verschillende soorten activiteiten en evenementen in te richten. Het  einddoel is om van een groep mensen een hecht team te maken.

Wij geloven dat de werknemers de grootste troef van een bedrijf zijn en de focus op teambuilding streeft ernaar dat mensen beter samenwerken. Het zijn niet louter spelletjes, maar activiteiten met een toegevoegde waarde, die  beantwoorden aan een doel. Ze zijn altijd gekoppeld aan het motiveren van personeel en investeren in uw teams. Tenslotte zorgen gelukkige mensen altijd voor een betere werkomgeving, toch?

Hieronder bespreken we de basisprincipes en belangrijkste voordelen van teambuilding, hoe dit het bedrijf en de werkplek beïnvloedt, welke de verschillende soorten en nieuwste trends qua teambuilding zijn en bespreken we de voor- en nadelen van virtuele teambuilding. 

teambooster : créer des liens entre collègues grâce à des casse-têtes divertissants.

Waarom is teambuilding zo belangrijk?

Er zijn veel redenen waarom bedrijven aan teambuilding doen en we zijn er zeker van dat iedereen er wel een paar in gedachten heeft als hij eraan denkt. We groeperen ze meestal in 3 hoofddoelstellingen:

1/ De betrokkenheid van werknemers verhogen door de band tussen werknemers opnieuw te smeden en te versterken, en hen bij het bedrijf te betrekken. Uiteindelijk gaat het er vooral om mensen met elkaar te verbinden.

2/ De groepsdynamiek verbeteren door de vaardigheden van de werknemers te optimaliseren via spelletjes en activiteiten. Door de dagelijkse routine eens te veranderen en een speelse omgeving te creëren, verandert de gebruikelijke hiërarchie en kunnen mensen contact leggen met collega’s met wie ze gewoonlijk geen interactie hebben. Door als een team te werken, wordt vertrouwen opgebouwd, samen met leiderschaps- en communicatievaardigheden.

3/ Om uw team te bedanken. Teambuildingactiviteiten bevorderen empathie en zijn een geweldige manier om iets leuks te doen om de werknemers te vieren en waardering te tonen. Wat is er leuker dan samen met je collega’s te lachen?

Teambuilding kan ook helpen om specifieke doelstellingen te bereiken, meestal gerelateerd aan HR. Er zijn verschillende spellen en activiteiten om verschillende situaties aan te pakken. In Tero’s Lumber Jack spel bijvoorbeeld, bestaat de uitdaging voor het team erin om een brug te bouwen. Het doel: echt duurzame banden creëren tussen de teamleden.

Teambuildingactiviteiten: Wat zijn de belangrijkste types?

Teambuildingactiviteiten kunnen ruwweg in twee types worden onderverdeeld: Gaming activiteiten, die als doel hebben de werknemers te bedanken en te betrekken en Coaching/Training activiteiten, met het oog op het opbouwen van  teamvaardigheden en de versterking van de groepsdynamiek. Beide types kunnen ook worden gecombineerd in een gemengde activiteit, met spel- en coachingselementen en -doelstellingen.

Op basis van de aard van de activiteiten kunnen ze als volgt worden ingedeeld:

  • Spelpakketten
  • Teamevenementen
  • Online activiteiten

Ongeacht het activiteittype, zijn ze allemaal geschikt voor verschillende soorten bedrijven. Wij geloven er sterk in dat de menselijke link de sleutel achter alles is, en dat geen enkel team succesvol kan zijn als er geen aandacht wordt besteed aan de menselijke kant. En dit ongeacht de grootte van het team.

Bij Tero hebben we teambuildingactiviteiten en -evenementen georganiseerd voor groepen van 6 tot 800 werknemers, voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 30 personen, maar de activiteiten kunnen worden gekozen en aangepast volgens de grootte van de groep, het budget en de locatie.

De frequentie van uitbestede teambuildingevenementen is voor de meeste bedrijven één per jaar, maar sommige organiseren het twee keer: één keer in de zomer en één keer tegen het einde van het jaar.

Omgaan met COVID: Voor-en nadelen van online teambuilding

De grootste verandering in teambuildingactiviteiten in het afgelopen jaar is de digitalisering van teambuilding. Woorden zoals gemeenschap en verbinding hebben een totaal nieuwe betekenis gekregen. Wij hebben dit in ons bedrijf gemerkt en er rekening mee gehouden bij het herdefiniëren van ons aanbod aan teambuildingactiviteiten.

De coronacrisis heeft het telewerken geïntensifieerd, een trend die al aan het groeien was en wellicht in de toekomst zal blijven bestaan. We kunnen het er waarschijnlijk allemaal over eens zijn dat deze nieuwe manier van werken de dagelijkse dynamiek verandert, aangezien we onze collega’s minder vaak zien. Onder deze omstandigheden speelt teambuilding een cruciale rol. Virtuele teambuildings bestonden al voor de pandemie, maar nam een hoge vlucht nu de meeste mensen van thuis uit werken.

Het belangrijkste voordeel van online teambuilding is dat het de basisbanden tussen teamleden en verschillende teams helpt te herstellen. Veel werknemers voelen zich niet meer betrokken en verliezen hun motivatie na enkele maanden thuiswerken. Virtuele activiteiten kunnen dan snel inspelen op een onmiddellijke behoefte.  Online spelletjes en activiteiten laten hen toe leuke momenten te delen, speels te zijn en meer te communiceren wat de teamcohesie ten goede komt. Nogmaals, wij geloven dat niets beter is dan samen lachen en dat gemeenschapsgevoel terug te winnen!

Een groot nadeel van online activiteiten, in vergelijking met traditionele teamevents, is dat er minder ruimte is voor een informele babbel zoals pauzes, koffieklets, om het even welke vorm van serendipiteit of andere niet-geplande momenten van spontane contacten tussen mensen.

Nu sommige face-to-face activiteiten weer langzaam op gang komen is de nieuwste trend een mix van virtuele en fysieke activiteiten. De bedoeling is een blijvende ervaring op te leveren, met voordelen die verder gaan dan de activiteit op zich.

Een goed voorbeeld hiervan is het Tero + Atlas Go initiatief, waarbij het personeel wordt betrokken door hen uit te nodigen deel te nemen aan een gezamenlijke actieve uitdaging, gecentraliseerd op een gedeelde applicatie. Niets zal het gemeenschapsgevoel zo versterken als een gezamenlijk lange termijn doel!

Atlas Go is een online platform dat werknemers aanspoort om een gemeenschappelijk doel te bereiken rond fysieke activiteiten, terwijl ze opnieuw in contact komen met mensen.

Motivatie en teamcohesie

Uiteindelijk gaat het bij teambuilding om het creëren van de voorwaarden zodat mensen een band kunnen opbouwen. Dit bevordert het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijk project en vormt de basis van duurzame teams.

Daarom zijn wij van mening dat de juiste teambuildingactiviteit voor meer en betere communicatie tussen de teamleden zorgt, een positieve en op samenwerking gerichte houding aanmoedigt en de betrokkenheid van de werknemers versterkt.

Als de deelnemers samen een echte, positieve en blijvende ervaring beleven, zullen ze een sterker en gemotiveerd team opbouwen van mensen die elkaar goed kennen, en zullen ze altijd beter samenwerken. Het is dus een investering in de mens, de kern van elk bedrijf.

Team Tracker is een samenwerkingsspel waarbij deelnemers uitdagingen moeten voltooien dankzij de hulp van hun collega’s die hen vanuit een basiskamp volgen via een GPS.

Vooral nu, nu de meeste mensen op afstand werken, is het belangrijk om de banden en de teamdynamiek die door de pandemie werden verbroken, te herstellen. Het is dus nu meer dan ooit nodig om activiteiten te plannen om plezier te hebben, contact te leggen met anderen, waardering te tonen en de werknemers van het bedrijf opnieuw bij het bedrijf te betrekken.

Online of niet, wij zijn ervan overtuigd dat teambuilding bovenal menselijke ervaringen zijn die gedeeld moeten worden!

Bij Tero beschikken we over de expertise van 20 jaar ervaring en de flexibiliteit om activiteiten aan te passen aan elk team. Bekijk onze brede waaier aan teambuildingactiviteiten, ons aanbod voor online teambuilding, en onze sport signature event. Laat ons dus erin vliegen om de ideale teambuildingactiviteit te plannen om de banden tussen collega’s te versterken en de motivatie van de werknemers te stimuleren!